Polityka prywatności naszego serwisu internetowego adspy.pl określa sposób wykorzystywania i ochrony gromadzonych danych o użytkowniku, przeglądającym Serwis lub korzystającym z usług Serwisu (“Użytkownik”). Wskazuje jak Użytkownicy Serwisu mogą chronić swoją prywatność. Zawiera zasady postępowania z plikami Cookies, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies pozwalają na dostosowanie treści naszej strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji:
AdSpy Sp. z o. o. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na witrynie internetowej www.adspy.pl
AdSpy Sp. z o. o. oświadcza, że nie będzie sprzedawać, udostępniać ani wynajmować informacji innym osobom trzecim.

2. Rejestracja:
Aby korzystać ze strony adspy.pl, użytkownik musi najpierw wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do udzielenia informacji kontaktowych (takich jak imię, nazwisko i adres e-mail). Informacje te są wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem w przypadkach związanych z obsługą systemu. Informacje związane z obsługą będą dostarczane w szczególnych przypadkach np. jeśli nasza usługa jest tymczasowo zawieszona.

3. Aktywacja konta:
Rejestracja i utworzenie konta jest dobrowolne i odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie serwisu. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków Nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji nie będą podawane osobom trzecim. Konto aktywowane jest poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Z chwilą aktywacji konta użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności.

4. Przechowywanie danych:
AdSpy Sp. z o. o. będzie przechowywać informacje tak długo, jak konto jest aktywne, aby zapewnić Państwu jak najlepsze standardy usług. Będziemy zachować i wykorzystywać informacje niezbędne do zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

5. Bezpieczeństwo:
Witryna adspy.pl wykorzystuje wszystkie środki w celu ochrony informacji o naszych użytkownikach. Kiedy użytkownicy podają poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje informacje są chronione zarówno online jak i off-line. Informacje są szyfrowane i chronione w standardzie silnego szyfrowania – SSL
Wszystkie informacje o naszych użytkownikach off-line są udostępniane tylko wykwalifikowanym pracownikom w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności. Serwery, które przechowują dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku.
Użytkownicy adspy.pl muszą zrozumieć, że chociaż adspy.pl zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, żadna transmisja danych w Internecie nie może być 100% bezpieczna. Klient na własne ryzyko decyduje się na wykorzystanie wysyłki wiadomości adspy.pl Ponadto, użytkownicy muszą być świadomi, że wysyłane wiadomości z adspy.pl będą miały podobny poziom bezpieczeństwa i niezawodności jak z sieci komórkowych.
Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator. W niektórych przypadkach serwis korzysta z tzw. „cookies”, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Akceptacja Cookies jest wymagana. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Serwis nie wspiera obsługi przeglądarek Internet Explorer 6.0 oraz niższych, jak również nie odpowiada za nieprawidłowe działanie aplikacji

6. Usunięcie danych osobowych:
Dane osobowe ulegają usunięciu z systemu adspy.pl jeżeli Użytkownik dokona rozliczeń ze Spółką oraz wystąpi z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych. W takiej sytuacji konto zostanie zablokowane natomiast jego dane będą przechowywane w Systemie Partnerskim tak długo, jak wymagają tego przepisy stanowiące o ochronie danych osobowych oraz przechowywaniu dokumentów i dowodów księgowych.

7. Postanowienia końcowe:
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityka Prywatności z wyłączeniem prawa do udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Partnerów i Użytkowników.

KONTAKT Z NAMI


INFOLINIA
(62) 720 00 00

Dni robocze w godz. 8-16
+48 500 000 000


office@adspy.pl

adSpy Sp. z o.o.
ul. Krotoszyńska 133
63-400 Ostrów Wielkopolski
NIP:
REGON
© 2016 adSpy, All Rights Reserved